Σεμινάρια για την κατάρτιση του Cluster της Ηπείρου

30/04/2020
Facebook
Twitter
LinkedIn
Facebook
Twitter
LinkedIn

Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», το τελευταίο διάστημα υποστηρίζει μέσω της νεοσύστατης θερμοκοιτίδας του «D-Hub», τους δύο νέους για τη χώρα θεσμούς, τα Cluster των επιχειρήσεων και τους φορείς λειτουργίας των Πολιτιστικών Διαδρομών, των γνωστών και ως DMO. Οι θεσμοί αυτοί έχουν ζωτική σημασία για την άρτια λειτουργία κάθε Πολιτιστικής Διαδρομής. Ιδιαιτέρως σημαντική επιπλέον,  κρίνεται και η αναγκαιότητα της δια βίου κατάρτισης και εκπαίδευσης τόσο των στελεχών των DMO, όσο και των μελών των Cluster.

Στα πλαίσια της υποστήριξης που παρέχεται από το ΔΙΑΖΩΜΑ στην Περιφέρεια Ηπείρου για την υλοποίηση του αναπτυξιακού προγράμματος «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου», σχεδιάζεται από το  D-Hub ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο  κατάρτισης – workshop για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στο Cluster της Πολιτιστικής Διαδρομής. Υπεύθυνος για τον σχεδιασμό του εγχειρήματος είναι ο κ. Ηλίας Χάντζος, M.Sc Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. και μέλος της θερμοκοιτίδας, ο οποίος επίσης έχει συμβουλευτικό ρόλο και  στο Στρατηγικό Σχεδιασμό του Marketing της Πολιτιστικής Διαδρομής της Ηπείρου.

Πρώτο στάδιο του παραπάνω σχεδιασμού αποτελεί η υλοποίηση ενός Workshop εκπαίδευσης που θα απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων της Ηπείρου που είναι ή επιθυμούν να γίνουν μέλη  του Cluster της Πολιτιστικής Διαδρομής. Το Workshop επιδιώκει να εξυπηρετήσει τους παρακάτω στόχους:

  • την εκπλήρωση του κριτηρίου της κατάρτισης των επιχειρήσεων, που είναι απαραίτητο ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν στο Cluster
  • την ενημέρωση για τη σημαντικότητα εκπλήρωσης των κριτηρίων του Cluster, ώστε να δημιουργηθεί ένα βέλτιστο ποιοτικά τουριστικά προϊόν από το καθ’ αυτό Cluster, καθώς και από τη “Διαδρομή”
  • την εκπαίδευση στους τρόπους εκπλήρωσης των ανωτέρω κριτηρίων
  • την κατ’ ελάχιστον ακροθιγή εκπαίδευση σε θεματικές ενότητες, που θα αποτελέσει έναυσμα εξέλιξης και αναζήτησης περαιτέρω κατάρτισης επ’ αυτών, όπως:
  • χρήση των ψηφιακών εργαλείων του Cluster
  • αξία και βέλτιστες πρακτικές συνεργειών
  • σχεδιασμός στρατηγικού Marketing, τόσο ατομικά όσο και εν συνόλω, μέσω συμμετοχικού Marketing
  • βέλτιστη ψηφιακή παρουσία και προβολή, των επιχειρήσεων και της ΠΔ
  • αξία ενίσχυσης και αξιοποίησης της αγροδιατροφής
  • την εξαγωγή συμπερασμάτων για τους τομείς εκπαίδευσης, στους οποίους οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη εμβάθυνσης, μέσω δια ζώσης συζήτησης

Εισηγητές του Workshop θα είναι τα μέλη του D-HUB, καθώς και εκπρόσωποι των εταιρειών που υποστηρίζουν το έργο του Διαζώματος στον τομέα της εκπαίδευσης/επιμόρφωσης: η Google (ψηφιακές δεξιότητες), η Marketing Greece (Marketing), το Ίδρυμα «Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου» (αγροδιατροφή).

Ο σχεδιασμός του Workshop, ο οποίος είναι προσαρμοσμένος στις ανάγκες των στελεχών του DMO και των επιχειρήσεων του Cluster, βρίσκεται σε τελικό στάδιο εξέλιξης και θα πραγματοποιηθεί όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Τέλος, με το πέρας της υλοποίησής του, επόμενο βήμα είναι ο σχεδιασμός των εκπαιδευτικών σεμιναρίων εμβάθυνσης στα οποία θα συμμετάσχουν οι πιστοποιημένες επιχειρήσεις του Cluster μελλοντικά. Τα εν λόγω σεμινάρια θα σχεδιαστούν βάσει των αναγκών και των προσλαμβανουσών των ίδιων των επιχειρήσεων, που θα προκύψουν έπειτα από διαβούλευση, τόσο δια ζώσης στο αρχικό παραπάνω Workshop, όσο και ψηφιακά σε ειδικό εργαλείο της σελίδας/πλατφόρμας του Cluster (φόρμα ενδιαφέροντος/πρότασης θεματικής ενότητας σεμιναρίου). Ήδη η ομάδα του D-HUB, μελετά τα ανωτέρω επόμενα βήματα.