Πρόγραμμα “Πόλις”

Υιοθεσία από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» πόλεων της Ελλάδας με ιστορικό και αρχαιολογικό υπόβαθρο

Το Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΣ» είναι η ΝΕΑ πρόταση υιοθεσίας του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», μετά τα αρχαία θέατρα,  για τις ελληνικές πόλεις με ιστορικό υπόβαθρο. Στόχος του προγράμματος είναι ο «εμβολιασμός» των πόλεων αυτών με την αξία των συνεργειών και τη μαγεία των ολοκληρωμένων προγραμμάτων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

Το Πρόγραμμα αφορά σε ολιστικές παρεμβάσεις στα αστικά κέντρα πόλεων με ιδιαίτερη πολιτιστική και ιστορική σημασία, ώστε να λειτουργήσουν ως “αστικά ορόσημα” ή σημεία αναφοράς του αστικού χώρου. Το πρόγραμμα στηρίζεται φιλοσοφικά και επιστημονικά στη Χάρτα της Λειψίας, η οποία τονίζει τη μετασχηματιστική δύναμη των πόλεων και προωθεί την ιδέα της αστικής πολιτικής για το κοινό καλό.

ΠΟΛΕΙΣ
ΘΗΒΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ ΑΡΤΑ ΝΑΞΟΣ
Α’ ΦΑΣΗ
Πρόσκληση από τους Δήμους στους υποψήφιους αναδόχους
Επιλογή Αναδόχου
Υπογραφή Σύμβασης
Β’ ΦΑΣΗ
Προσδιορισμός περιοχής παρέμβασης και επιλογή έργων/δράσεων και Στρατηγικής
Διαβούλευση με αρμόδιους Φορείς
Οριστικοποίηση Σχεδίου Δράσης
Γ’ ΦΑΣΗ
Παραλαβή Μελέτης
Δ' ΦΑΣΗ
Υποβολή Πρότασης στα μελλοντικά χρηματοδοτικά προγράμματα (Recovery, ΕΣΠΑ, 100 Κλιματικά Ουδέτερες Πόλεις κλπ).