ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2005 με σκοπό τη συνέχιση της κληρονομιάς και της αφοσίωσης του Ιωάννη Σ. Λάτση στην υλοποίηση κοινωφελών έργων.

Το Ίδρυμα σχεδιάζει, διαχειρίζεται και χρηματοδοτεί προγράμματα τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων όπως εκπαίδευση, επιστήμη, τέχνες και πολιτισμός και κοινωνική πρόνοια και ανάπτυξη, αναπτύσσοντας συνεργασίες με φορείς της κοινωνίας των πολιτών καθώς και με κομβικής σημασίας οργανισμούς των πεδίων αυτών.

Η Εθνική Τράπεζα, με μια πορεία 182 ετών στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ελληνικούς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, με δυναμική συμβολή στη στήριξη της ελληνικής οικονομίας και στον αναπτυξιακό της μετασχηματισμό.

Σήμερα ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας απασχολεί πάνω από 8.100 εργαζόμενους. Διαθέτει ευρύ δίκτυο διανομής στην Ελλάδα, με 356 καταστήματα και 1.476 ΑΤΜ και παράλληλα προσφέρει υπηρεσίες μέσω των εναλλακτικών ηλεκτρονικών δικτύων (internet, phone και mobile banking), εξασφαλίζοντας ταχύτητα, ασφάλεια και ευκολία στις καθημερινές συναλλαγές των πελατών της.

H ευρεία πελατειακή βάση, η καλή φήμη, το υψηλό μερίδιο αγοράς στις καταθέσεις και οι ενισχυμένοι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, της διασφαλίζουν επαρκή ρευστότητα για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και επισφραγίζουν τη μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης με την πελατεία της.

Η Τράπεζα στηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις, προσφέροντας νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και εξειδικευμένες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, δίνοντας έμφαση στη χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύσεων, στην τόνωση του εξαγωγικού προσανατολισμού της οικονομίας, καθώς και στην ενίσχυση της νεοφυούς και καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

Η Uni Systems, μέλος του Ομίλου Quest, συγκαταλέγεται στις πλέον αξιόπιστες εταιρείες παροχής ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ευρωπαϊκή αγορά. Η εταιρεία, μεταξύ των άλλων, παρέχει εξειδικευμένες λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού χώρων πολιτισμού και συγκαταλέγεται στις κορυφαίες στον τομέα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, και με την τεχνογνωσία που διαθέτει, υποστηρίζει το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στην ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τη σωστή διαχείριση και παρακολούθηση των προϊόντων Πολιτιστικού Τουρισμού. Επιπλέον, συμμετέχει στο καλάθι των χορηγών που υποστηρίζουν την θερμοκοιτίδα D-HUB, παρέχοντας τις υπηρεσίες της για τη δημιουργία τεχνολογικών λύσεων που έχουν ως στόχο την καθολική και συνεχή παρακολούθηση των προγραμμάτων.

Το Ίδρυμα “Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου” είναι ένα κοινωφελές ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό ίδρυμα το οποίο ιδρύθηκε το 2011 προς τιμήν των Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου. Σκοπός του είναι να καταστήσει τη Μεσσηνία πρότυπο αειφόρου ανάπτυξης, μέσα από την υποστήριξη και προώθηση σχετικών δράσεων. Το Ίδρυμα σχεδιάζει, διαχειρίζεται και χρηματοδοτεί προγράμματα που αφορούν στην έρευνα, στην εκπαίδευση και στην υποστήριξη τοπικών δομών της Μεσσηνίας.
Δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων που αφορούν στην αγροτική ανάπτυξη, στην κοινωνία, στον πολιτισμό και στο περιβάλλον αναπτύσσοντας συνεργασίες με φορείς καθώς και με οργανισμούς των πεδίων αυτών.