Ψηφιακά εργαλεία για τη διακυβέρνηση των διαδρομών

19/05/2020
Facebook
Twitter
LinkedIn
Facebook
Twitter
LinkedIn

Οι πολιτιστικές διαδρομές που σχεδιάζονται ήδη σε πολλές περιφέρειες της χώρας είναι το αποτέλεσμα μιας ολιστικής αντιμετώπισης της τουριστικής ανάπτυξης στην νέα εποχή. Βασικό τους χαρακτηριστικό είναι η ανάδειξη και κυρίως η βελτίωση της εμπειρίας του επισκέπτη, μιας εμπειρίας που βασίζεται στην ολοκληρωμένη παροχή αξιόπιστων και υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών. Σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζουν οι ψηφιακές υποδομές που αφορούν όχι μόνο στον επισκέπτη αλλά και στην ομάδα διοίκησης  της κάθε διαδρομής.

Με άξονα τα παραπάνω το σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και συγκεκριμένα η θερμοκοιτίδα D_HUB σε συνεργασία με την εταιρεία Elegrad συνεχίζουν  την προετοιμασία της πολιτιστικής διαδρομής της Ηπείρου και ειδικότερα τις συνοδευτικές ψηφιακές εφαρμογές που αφορούν τον  επισκέπτη αλλά και τους νέους θεσμούς που εγγυώνται την βιωσιμότητα των διαδρομών: των φορέων λειτουργίας (DMO) και των Cluster επιχειρήσεων.

Η ιδέα που προέκυψε ήταν πέρα από την ιστοσελίδα που έχει η κάθε διαδρομή να υπάρχουν και ψηφιακά εργαλεία που θα κάνουν πιο εύκολο το έργο των φορέων που διαχειρίζονται τη διαδρομή και διασφαλίζουν την βιωσιμότητά της.

Πιο συγκεκριμένα για την Πολιτιστική διαδρομή της Ηπείρου έχει δημιουργηθεί ήδη ένα ψηφιακό παρατηρητήριο για την καλύτερη διακυβέρνηση της διαδρομής. Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια πλατφόρμα που δίνει την δυνατότητα στον DMO να παίρνει καθημερινά την Ολιστική πληροφορία για όλη τη Διαδρομή, όπως για παράδειγμα  για τα  ωράρια των αρχαιολογικών χώρων, τα δρομολόγια των ΚΤΕΛ αλλά και  ζωντανή ενημέρωση των πτήσεων από τα αεροδρόμια της Περιφέρειας. Επίσης μέσα από την πλατφόρμα-  παρατηρητήριο θα μπορούν οι χειριστές της να έχουν εικόνα από κάμερες ασφαλείας που μπορεί να τοποθετηθούν στους αρχαιολογικούς χώρους αλλά και στη διαδρομή μελλοντικά,  για να εντοπίσουν άμεσα κάποιο πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Στο κομμάτι της ενημέρωσης με έναν ειδικό αλγόριθμό καθημερινά έρχονται όλες οι ειδήσεις που αφορούν τη διαδρομή ή ειδήσεις που αφορούν γενικότερα θέματα Τουρισμού. Τέλος τα στελέχη του DMO μέσα από την πλατφόρμα θα μπορούν να παρακολουθούν  την κατάσταση των επιχειρήσεων του Cluster και  να υποστηρίξουν πιο αποτελεσματικά την εκπλήρωση των απαραίτητων κριτηρίων  για τη συμμετοχή τους στο σύμφωνο ποιότητας της διαδρομής.

Επιπλέον πέρα από το παρατηρητήριο σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε μια πλατφόρμα για την καλύτερη επικοινωνία των επιχειρήσεων του Cluster. Μέσα από αυτή τη πλατφόρμα τα μέλη του Cluster μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους μπορούν να σχολιάσουν σε δημοσιεύσεις όπως επίσης και να κάνουν τηλεδιασκέψεις για θέματα που αφορούν τη διαδρομή. Ο κάθε χρήστης μπορεί να κάνει το δικό του προφίλ μέσα από την ιστοσελίδα αφού πρώτα πάρει την έγκριση από τους αρμόδιους διαχειριστές.

Σημαντικό στοιχείο για όλα αυτά τα εργαλεία είναι η χρήση ανοιχτού κώδικα στο σύνολο των εφαρμογών και λογισμικών με ελεύθερες άδειες χρήσης ώστε να μην υπάρχει καμία δέσμευση και κόστος ανανέωσης.  Ακόμα για η ύπαρξη αυστηρών συστημάτων ασφαλείας των ίδιων των εφαρμογών, αλλά και των δεδομένων των χρηστών είναι σε πλήρη ταύτιση με τις κατευθύνσεις και την στρατηγική του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής.

Παρ’ όλες τις δυσκολίες και τις ανατροπές του παρόντος, ο σχεδιασμός και η συνεχής υποστήριξη και μετά την έναρξη της λειτουργίας της πολιτιστικής διαδρομής δεν πρόκειται να σταματήσει από το Διάζωμα και την ομάδα D_HUB. Θα συνεχίσουμε να είμαστε στο πλευρό των φορέων που δυναμικά στελεχώνουν και εμπλουτίζουν την πολιτιστική διαδρομή σχεδιάζοντας και αναπτύσσοντας καινοτόμες εφαρμογές που αφενός θα ισχυροποιούν την παραγόμενη εμπειρία ενώ ταυτόχρονα θα ελέγχουν με μετρήσιμο τρόπο την αποτελεσματικότητα του συνόλου των δράσεων.