Ο.Χ.Ε. 21-27

Περιφέρεια 1ο Στάδιο 2ο Στάδιο
Δημόσια Διαβούλευση Συμμετοχή Σωματείου στη Διαβούλευση Κείμενο Εργασίας Διαχειριστικής Αρχής (concept paper) Υποβολή Κειμένου από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ»
Περιφέρεια Ηπείρου
Φεβρουάριος 2021
• Συνέχιση της ΟΧΕ Ηπείρου  στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027.
• Ενσωμάτωση στην Ο.Χ.Ε. Ηπείρου λοιπών αναπτυξιακών προγραμμάτων (Β.Α.Α./ΤΑΠΤοΚ).
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Φεβρουάριος 2021
• Πρότυπο πράσινης Περιφέρειας / Μεταλιγνιτική εποχή 
• Η ΟΧΕ Λιμνών ομπρέλα των 2 άλλων ΟΧΕ ως υποπεριοχών (Γεωπάρκο Γρεβενών, Κοζάνης και Πρεσπών).
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - - -
- έχουμε έτοιμο σχέδιο απάντησης – 
ΟΧΕ Αλέξανδρος
Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης
Μάρτιος 2021
• Συνέχιση της «Πολιτιστικής Διαδρομής της Εγνατίας Οδού», ως μιας κεντρικής Ο.Χ.Ε. στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027.
• Ενσωμάτωση λοιπών αναπτυξιακών προγραμμάτων (Ο.Χ.Ε. Β.Α.Α. κ.α.).
• Σύνδεση με τις Πολιτιστικές Διαδρομές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
• Πρόγραμμα «Λεωφόροι Φύσης και Πολιτισμού».
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Ιούνιος 2021
• οριζόντιες πολιτικές για την άρση της εδαφικής ασυνέχειας,
• πρόταση μιας Ο.Χ.Ε. για τα μικρά «ΠΡΑΣΙΝΑ ΝΗΣΙΑ»,
• μικτό μοντέλο Β.Α.Α. – ΤΑ.Π.Το.Κ. για τα μεγάλα νησιά της Περιφέρειας, 
• μοντέλο της Τ.Α.Π.Το.Κ. για τα λοιπά νησιά.
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Αύγουστος 2021
• «Διαδρομή Πολιτισμού - Τουρισμού στη Θεσσαλία» ως κεντρική  Ο.Χ.Ε.
• Ο.Χ.Ε. «Νήσων Βορείων Σποράδων» να αντιμετωπιστεί ως μια αυτόνομη Ο.Χ.Ε. 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Φεβρουάριος 2021
• Διαπεριφερειακή Ο.Χ.Ε. Ολυμπίας Διαδρομής
• Ο.Χ.Ε. Πολιτιστική Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού Αιτωλοακαναρνίας με ενσωμάτωση λοιπών αναπτυξιακών προγραμμάτων (Ο.Χ.Ε. /Β.Α.Α.).
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Φεβρουάριος 2021
• Συνέχιση της Ο.Χ.Ε. «ΟΙΔΙΠΟΥΣ» στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027
• Ενσωμάτωση λοιπών αναπτυξιακών προγραμμάτων (ΟΧΕ, ΒΑΑ κα)
Περιφέρεια Αττικής
Φεβρουάριος 2021
• Υλοποίηση της Ο.Χ.Ε. «Τριλογία της Αττικής» στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027.
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Φεβρουάριος 2021
• Υλοποίηση της Ο.Χ.Ε. «ΜΟΡΕΑΣ» στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027.
• Πρόγραμμα «Λεωφόροι Φύσης και Πολιτισμού»
Περιφέρεια Κρήτης
Μάρτιος 2021
• Υλοποίηση της «Ο.Χ.Ε. Πολιτιστική Διαδρομή ΜΙΝΩΑΣ» ως μιας κεντρικής Ο.Χ.Ε.
• Ενσωμάτωση λοιπών αναπτυξιακών προγραμμάτων (ΟΧΕ, ΒΑΑ)
• Υλοποίηση της Ο.Χ.Ε. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος στο σύνολο της Περιφέρειας Κρήτης.
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Ιούνιος 2021 
• Οριζόντιες πολιτικές για την άρση της εδαφικής ασυνέχειας
• Μια ενιαία Ο.Χ.Ε. για το σύνολο των μικρών νησιών της Περιφέρειας
• Μικτό πρόγραμμα Ο.Χ.Ε.-Β.Α.Α. για τα μεγάλα σε αστική πυκνότητα νησιά
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Απρίλιος 2021
• Υλοποίησης της Ο.Χ.Ε. των ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (νησιωτικές πολιτικές)